Проект №0080-ОПР-3.3 .„ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ПЕРНИК”, Договор №BG161РО002-3.3.02-00026-С0001

 

31.08.2012 г.
Създаденият Областен информационен център – Перник по проект на Община Перник №0080-ОПР-3.3. „Изграждане и функциониране на Областен информационен център – Перник”, Договор №BG161РО002-3.3.02-00026-С0001 по Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и през месец август продължи активно работата си. Повишен е интереса на гражданите, които се интересуват от възможностите за кандидатстване по Оперативните програми.
На 29.08.2012 г. в залата на ОИЦ – Перник се проведе трета информационна среща с медиите на тема – Нови възможности за усвояване на средства от Европейските фондове – актуални и предстоящи процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативните програми”. На срещата присъстваха представители на регионални ежедневници, кабелна телевизия, периодични и интернет издания.
Нова придобивка за ОИЦ – Перник е закупената по проекта светлинна реклама. Тя е монтирана на сградата на центъра и на нея се излъчват презентационни материали с информация и реклама за центъра, текущи и местни инициативи, важни събития и успешни практики, информация за актуалните към момента процедури за набиране на проектни предложения.
Областният информационен център – Перник се намира на , ул. „Кракра” №15 (до Ритуалната зала), тел.: 076/600 777 и 0879/958033, e-mail: oic_pernik@abv.bg.