ПРОЕКТ №0080-ОПР-3.3 .„ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ПЕРНИК”, ДОГОВОР №BG161РО002-3.3.02-00026-С0001

 press_es_nov_2014

Ноември 2014 г.

 

През месец ноември Областния информационен център – Перник (ОИЦ – Перник), създаден по проект №0080-ОПР-3.3. „Изграждане и функциониране на Областен информационен център – Перник”, Договор №BG161РО002-3.3.02-00026-С0001 по Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, който изпълнява Община Перник., продължава активната си дейност. Центъра се включи в поредната обща инициатива на мрежата от 28 информационни центрове, популяризиращи Кохезионната политика на Европейския съюз в България.

Седмицата от 24 до 28 ноември премина под надслов „Стъпки по пътя към програмен период 2014 – 2020“. На територията на област Перник във всички общински центрове бе експозирана изложба на проекти, реализирани на територията на региона с помощта на структурните и Кохезионния фонд на Европейския съюз и квалифицирани като добра практика. Жители и гости на населените места имаха възможност да вземат информационни материали и да получат информация, свързана с приноса на европейските фондове през програмния период 2007 – 2013 г. Екипът на Инфоцентъра популяризира и дейността на мрежата от 28 информационни центрове в България и значението й за усвояването на европейските средства. Всеки, който търси информация, свързана със седемте оперативни програми, може да посети офиса на Областният информационен център – Перник, който се намира на ул. „Кракра” №15 (до Ритуалната зала). Въпроси могат да бъдат задавани по тел.: 076/600 777 и 0879/958033, и чрез e-mail: oic.pernik@eufunds.bg.