ПРОЕКТ №0080-ОПР-3.3 .„ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ПЕРНИК”, ДОГОВОР №BG161РО002-3.3.02-00026-С0001

press_es_OCT_2014_PRINT30.10.2014 г.
През месец октомври 2014 г. Областният информационен център – Перник (ОИЦ – Перник), създаден по проект №0080-ОПР-3.3. „Изграждане и функциониране на Областен информационен център – Перник”, Договор №BG161РО002-3.3.02-00026-С0001 по Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, който изпълнява Община Перник, се включи активно в обща инициатива на мрежата от 28 информационни центрове, популяризиращи Кохезионната политика на Европейския съюз в България.
Седмицата от 13 до 19 октомври бе определена за спортни инициативи, под надслов „Да спортуваме ЗАЕДНО!“, които се реализираха във всички български общини. В Пернишка област бяха организирани надигравания по баскетбол и стрелба по дартст в общинските центрове на Брезник, Ковачевци, Земен, Радомир и Трън. Стотици граждани от различни възрастови групи успяха да изпробват своите умения и точност, показвайки спортен хъс. Екипът на Областния информационен център – Перник, раздаде десетки награди, информационни и рекламни материали на участниците. Заинтересовани граждани получиха информация относно изпълнение на проекти в техния регион. Те имаха възможност да споделят свои проектни идеи и разберат за възможностите начините за финансирането им от еврофондовете.
В гр. Перник спортният празник съвпадна с Межуданордния ден на активното ходене – 18 октомври. Повече от 300 перничани преминаха машрута, преминаващ през обекти създадени, реновирани и визуализирани с помощта на европейските фондове – офиса на ОИЦ – Перник, създаден по проект по ОП „Техническа помощ“; централна градска част на областния град, обновявана с помощта на ОП „Регионално развитие“; и пернишката крепост „Кракра“, вризуализирана като туристическа дестинация отново по ОП „Регионално развитие“. Наградният фонд, включващ множество информационни и рекламни материали, за участващите ученици и учители от пернишки училища, представители на спортни клубове в града и активно включили се граждани, бе подсигурен в рамките на проекта „Изграждане и функциониране на Областен информационен център – Перник”.
Областният информационен център – Перник се намира на ул. „Кракра” №15
(до Ритуалната зала), тел.: 076/600 777 и 0879/958033,  e-mail: oic.pernik@eufunds.bg.