ПРОЕКТ №0080-ОПР-3.3 .„ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ПЕРНИК”, ДОГОВОР №BG161РО002-3.3.02-00026-С0001

 press_es_nov_2014

Ноември 2014 г.

 

През месец ноември Областния информационен център – Перник (ОИЦ – Перник), създаден по проект №0080-ОПР-3.3. „Изграждане и функциониране на Областен информационен център – Перник”, Договор №BG161РО002-3.3.02-00026-С0001 по Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, който изпълнява Община Перник., продължава активната си дейност. Центъра се включи в поредната обща инициатива на мрежата от 28 информационни центрове, популяризиращи Кохезионната политика на Европейския съюз в България.

Седмицата от 24 до 28 ноември премина под надслов „Стъпки по пътя към програмен период 2014 – 2020“. На територията на област Перник във всички общински центрове бе експозирана изложба на проекти, реализирани на територията на региона с помощта на структурните и Кохезионния фонд на Европейския съюз и квалифицирани като добра практика. Жители и гости на населените места имаха възможност да вземат информационни материали и да получат информация, свързана с приноса на европейските фондове през програмния период 2007 – 2013 г. Екипът на Инфоцентъра популяризира и дейността на мрежата от 28 информационни центрове в България и значението й за усвояването на европейските средства. Всеки, който търси информация, свързана със седемте оперативни програми, може да посети офиса на Областният информационен център – Перник, който се намира на ул. „Кракра” №15 (до Ритуалната зала). Въпроси могат да бъдат задавани по тел.: 076/600 777 и 0879/958033, и чрез e-mail: oic.pernik@eufunds.bg.


ПРОЕКТ №0080-ОПР-3.3 .„ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ПЕРНИК”, ДОГОВОР №BG161РО002-3.3.02-00026-С0001

press_es_OCT_2014_PRINT30.10.2014 г.
През месец октомври 2014 г. Областният информационен център – Перник (ОИЦ – Перник), създаден по проект №0080-ОПР-3.3. „Изграждане и функциониране на Областен информационен център – Перник”, Договор №BG161РО002-3.3.02-00026-С0001 по Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, който изпълнява Община Перник, се включи активно в обща инициатива на мрежата от 28 информационни центрове, популяризиращи Кохезионната политика на Европейския съюз в България.
Седмицата от 13 до 19 октомври бе определена за спортни инициативи, под надслов „Да спортуваме ЗАЕДНО!“, които се реализираха във всички български общини. В Пернишка област бяха организирани надигравания по баскетбол и стрелба по дартст в общинските центрове на Брезник, Ковачевци, Земен, Радомир и Трън. Стотици граждани от различни възрастови групи успяха да изпробват своите умения и точност, показвайки спортен хъс. Екипът на Областния информационен център – Перник, раздаде десетки награди, информационни и рекламни материали на участниците. Заинтересовани граждани получиха информация относно изпълнение на проекти в техния регион. Те имаха възможност да споделят свои проектни идеи и разберат за възможностите начините за финансирането им от еврофондовете.
В гр. Перник спортният празник съвпадна с Межуданордния ден на активното ходене – 18 октомври. Повече от 300 перничани преминаха машрута, преминаващ през обекти създадени, реновирани и визуализирани с помощта на европейските фондове – офиса на ОИЦ – Перник, създаден по проект по ОП „Техническа помощ“; централна градска част на областния град, обновявана с помощта на ОП „Регионално развитие“; и пернишката крепост „Кракра“, вризуализирана като туристическа дестинация отново по ОП „Регионално развитие“. Наградният фонд, включващ множество информационни и рекламни материали, за участващите ученици и учители от пернишки училища, представители на спортни клубове в града и активно включили се граждани, бе подсигурен в рамките на проекта „Изграждане и функциониране на Областен информационен център – Перник”.
Областният информационен център – Перник се намира на ул. „Кракра” №15
(до Ритуалната зала), тел.: 076/600 777 и 0879/958033,  e-mail: oic.pernik@eufunds.bg.


ПРОЕКТ №0080-ОПР-3.3 .„ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ПЕРНИК”, ДОГОВОР №BG161РО002-3.3.02-00026-С0001

press_es_SEPT_2014Септември 2014 г.
В изпълнение на проект №0080-ОПР-3.3. „Изграждане и функциониране на Областен информационен център – Перник” Договор №BG161РО002-3.3.02-00026-С0001 по Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, с Бенефициент Община Перник, продължава активната си дейност Областният информационен център.
Областният информационен център Перник осигурява лесен достъп до безплатна информация по отношение на целите на Кохезионната политика и Европейския съюз и Националната стратегическа референтна рамка, справедлив и пълен достъп до информация за възможностите за финансиране по СКФ за всички социални, етнически и възрастови групи в цялата област, като предлага широк набор от възможности за получаване на тази информация.
През периода 13 – 18 октомври 2014 г. предстои да се проведе първата обща инициативи на Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България, „Да спортуваме заедно”.
Офисът на центъра се намира на ул. Кракра №15 срещу изхода на Ритуалната зала. Той работи от 8.00 ч. до 17.00 ч. и е на разположение на всички бъдещи посетители и потенциални бенефициенти от гр. Перник и областта.
За допълнителна информация:
Елена Цолова
Управител на ОИЦ – Перник
тел./факс: 076/ 600 777 и 0875/ 13 22 77,  e-mail: oic.pernik@eufunds.bg
Областният информационен център – Перник се намира на ул. „Кракра” №15
(до Ритуалната зала), тел.: 076/600 777 и 0879/958033,
e-mail: oic.pernik@eufunds.bg.


ПРОЕКТ №0080-ОПР-3.3 .„ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ПЕРНИК”, ДОГОВОР №BG161РО002-3.3.02-00026-С0001

press_es_AUGUST_2014Август 2014 г.

Създаденият Областен информационен център – Перник по проект на Община Перник №0080-ОПР-3.3. „Изграждане и функциониране на Областен информационен център – Перник”, Договор №BG161РО002-3.3.02-00026-С0001 по Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие продължава активно работата си.
На 04.06.2014 г. се подписа Допълнително споразумение №3, с което се увеличава срока на изпълнение на проекта от 36 на 47 месеца. Заложените дейности по проекта ще се изпълняват до 12 юни 2015 г.
Гражданите, които посещават центъра ще имат възможност да получават безплатна информация, свързана с кохезионната политика на ЕС и с Оперативните Програми действащи в Република България през настоящия Програмен период – 2014-2020 г. Офисът на центъра се намира на ул. Кракра №15 срещу изхода на Ритуалната зала.

За допълнителна информация:
Елена Цолова
Управител на ОИЦ – Перник
тел./факс: 076/ 600 777 и 0875/ 13 22 77, e-mail: oic.pernik@eufunds.bg


ПРОЕКТ №0080-ОПР-3.3 .„ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ПЕРНИК”, ДОГОВОР №BG161РО002-3.3.02-00026-С0001

press_es_JUNE_2014_print

30.06.2014 г.
През месец юни 2014 г. Областният информационен център – Перник (ОИЦ – Перник), създаден по проект №0080-ОПР-3.3. „Изграждане и функциониране на Областен информационен център – Перник”, Договор №BG161РО002-3.3.02-00026-С0001 по Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, който изпълнява Община Перник., финализира дванадесетия информационен цикъл. Екипът на ОИЦ – Перник проведоха 3 информационни срещи на тема: „Програмен период 2014 – 2020 г. – една посока с много възможности – Представяне на актуална информация за програмните документи на Новия програмен период. Споделяне на добри практики и научени уроци.“. Представители на местната власт и общински администрации, бизнеса, неправителствени организации, земеделски производители и граждани от Ковачевци (03.06.2014 г.), Трън (05.06.2014 г.) и Земен (10.06.2014 г.), получиха актуална информация за Споразумението за партньорство 2014 – 2020 г. и оперативните програми, които ще изпълнява България в следващитеседем години.
На 11 юни 2014 г. в офиса на Инфоцентъра бе проведена работна среща, в рамките на инициативата на мрежата от 28 информационни центрове, посветена на предстоящото подписване на Споразумението за партньорство на държавите-членки на Европейския съюз. Представители на неправителствени организации, бизнеса и граждани се запознаха с програмния документ и предизвикателствата пред България до 2020 г.
На 16 юни 2014 г. се състоя награждаването на победителя в регионалния кръг на Конкурса за младежки проект „Да създаваме ЗАЕДНО европейски проекти!“. Единадесетокласничката от Професионалната гимназия по икономика в гр. Перник Кристиана Методиева получи грамота и електронен четец за своето проектно предложение: „Развитие на културното наследство на Община Перник, чрез популяризиране на забележителностите в града“.
През м. юни 2014 г. Инфоцентъра беше посетен от десетки граждани от Перник и областта, на които експертите предоставяха актуална, надежна и изчерпателна информация, свързана със структурните и Кохезионния фонд на Европейския съюз.
Областният информационен център – Перник се намира на ул. „Кракра” №15 (до Ритуалната зала),
тел.: 076/600 777 и 0879/958033, e-mail: oic.pernik@eufunds.bg.


ПРОЕКТ №0080-ОПР-3.3 .„ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ПЕРНИК”, ДОГОВОР №BG161РО002-3.3.02-00026-С0001

press_es_MAY_2014_PRINT
30.05.2014 г.
През месец май 2014 г. Областният информационен център – Перник (ОИЦ – Перник), създаден по проект №0080-ОПР-3.3. „Изграждане и функциониране на Областен информационен център – Перник”, Договор №BG161РО002-3.3.02-00026-С0001 по Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, който изпълнява Община Перник., продължи да информира посетители на офиса за Кохезионната политика на Европейския съюз, отбеляза Денят на Европа, проведе работна среща с учители и се включи в 2 инициативи на мрежата от 28-те информационни центрове
Експертите от ОИЦ – Перник заедно с европейския младежки клуб, учреден към Професионалната гимназия по икономика – гр. Перник, отбелязаха празника на обединена Европа – 9 май, с открита приемна в централната градска част. Стотица перничани получиха информационни материали, свързани с Кохезионната политика на Европейския съюз.
На 26 май 2014 г. изтече крайният срок на Националния конкурс за младежки проект „Да създаваме ЗАЕДНО европейски проекти!“. В момента тече оценка на проектните предложения. Победителите в регионалните кръгове ще бъдат наградени в периода 16 – 20 юни. Всички отличени проекти на регионално ниво ще продължат в националното състезание.
В рамките на общоевропейска инициатива, посветена на предстоящото подписване на Споразумението за партньорство на държавите-членки на Европейския съюз, мрежата от 28 информационни центрове проведе национална информационна кампания. В три поредни дни (28 – 30 май) експертите от ОИЦ – Перник организираха изнесени офиси в областния град, бяха разлепени постери, раздадени флаери и жители на Перник се включиха в анкетно проучване.
В края на месец май в офиса на ОИЦ – Перник бе проведена работна среща с представители на училища от областта. Преподавателите бяха запознатите с новата оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, по която образователните институции са потенциални бенефициенти.
Областният информационен център – Перник се намира на ул. „Кракра” №15
(до Ритуалната зала), тел.: 076/600 777 и 0879/958033, e-mail: oic.pernik@eufunds.bg.